KİTAP HAKKINDA 

   A'dan Z'ye Modelistlik kitabı ilk defa 1993 yılında yayımlanmıştır.1999 yılında ise 5. baskısı yayımlanan kitabın her baskısında kitap yeniden gözden geçirilmiş, çizimler, konu anlatımları, baskı kalitesi geliştirilmiş ve farkedilen hatalar düzeltilmiştir.

   Kitap; T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından, M.E.B. Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmiş ve 11.07.97 Tarih B.08.0.TTK. 0.01.04. 03/611-006923 sayılı kararı ile mesleki eğitim kurumları (örgün ve yaygın) öğrencileri için tavsiyesi uygun bulunmuştur. Tavsiye Kararı Eylül 1997 tarihli 2480 sayılı Tebliğler Dergisinin 529. sayfasında  yayınlanmıştır.
 
 
 

  ÖNSÖZ 

   Konfeksiyon sanayiinde çalışan modelistlere ve diğer elemanlara, kız meslek liseleri giyim ve hazır giyim bölümü öğrencilerine, pratik kız sanat okulu giyim bölümü öğrencilerine, modelistlik ve özel modelistlik kursu öğrencilerine, ev hanımlarına ışık tutabilmek amacıyla bu kitabı hazırladım.
   Kız meslek liselerinde uygulanan « biçki sistemi » yanında, öğrencilik yıllarımdan başlayarak yıllarca yaptığım giyim öğretmenliği, emekli olduktan sonra çeşitli firmalarda yaptığım modelistlik ve halen çalışmakta olduğum özel modelistlik kursu öğretmenliğimden edindiğim deneyimlere dayanarak geliştirdiğim « pratik sistem » i de katarak ortaya çıkardığım bu eserin, sizlere yardımcı olacağına inanıyorum.
   Her ünitenin esas kalıbını (ana kalıp) ölçü alarak « biçki sistemi » ile hazırladım.
Bu kalıpların hepsi denenmiş kalıplardır. « Biçki sistemi » ni mümkün olduğu kadar sadeleştirdim. Beden kalıbını pensli, penssiz kız meslek liselerinde uygulanan beden kalıbı ile 3 adet verdim. Modele ve arzuya göre seçim yapılıp istenilen kullanılabilir.
   Kumaş, deri, penye ve triko için ayrı esas kalıp ve model uygulamaları; verilen örneklerde daima teknik özelliği farklı modelleri seçtim.
   Sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, kitabımda gördüğünüz eksiklikleri ve bu yöndeki eleştirilerinizi iletmeniz; daha iyinin yaratılmasında önemli katkılarda bulunacaktır. Kitabımın sonraki baskılarında bu eleştiri ve önerileriniz dikkate alınacaktır. Bu doğrultuda göstereceğiniz duyarlılığa şimdiden teşekkür ediyorum.